Pengguna Log Masuk

Tukar Id Admin | Lupa Id Admin
Lupa Kata Laluan Awda?

Document Extraction

Help
AGC's Legislation On-Line

Senarai Kausa

By Group
By Category
By Case No / Hearing Date
Case Number
Case Date

File Search

Hubungi Kami

 
Paparan terbaik di    dengan resolusi  pada 1024 x 768 Penafian | Bahasa : Inggeris | Bahasa Malayu

Sila masukkan USB Token awda (Sijil Organisasi) sebelum teruskan untuk pendaftaran.
 
  
Pemilik Sijil
-
-
-
-
 
Keesahan
-
-
 
Sijil Ditawarkan Oleh
-
-
-
 
Pemilik Sijil
-
-
-
-
-
-
 
Keesahan
-
-
 
Sijil Ditawarkan Oleh
-
 
 Carian Lanjutan
 

Note: You require authorization from the registrar to view the court minutes. Kindly proceed to the file search counter at the respective registry.
  
 

N/A

Dasar Privasi
Dasar privasi ini menerangkan penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui laman web e-Filing di efiling.judiciary.gov.bn.

Keselamatan Data
Semua penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Maklumat Yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa pengunjung melayari www.judiciary.gov.bn kecuali maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui e-mel atau pendaftaran di bahagian yang dilindungi dalam laman web ini.

Pautan
Walaupun efiling.judiciary.gov.bn mempunyai pautan dengan laman web agensi-agensi lain, dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web agensi lain yang dilayari.

Fail Log
Bagi tujuan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan laman web Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, maklumat umum pengunjung seperti jenis browser, nama domain, nama negara dan lain-lain maklumat akan digunakan dalam pengumpulan dan penganalisaan maklumat demografi dan halaman-halaman yang sering dikunjungi oleh pelanggan. Walaubagaimanapun ianya tidak melibatkan privasi individu.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini.


1  Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

2  Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Kementerian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.

3  Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.

4  Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

5  Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web Pejabat Ketua Pendaftar atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan.

6   Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web Pejabat Ketua Pendaftar mestilah mendapat kelulusan Ketua Bahagian/Jabatan.

7  Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web Pejabat Ketua Pendaftar adalah dilarang.

 
   
Please enter the email address of the person who wishes to receive all notifications on the case
 
 
Digital Signature Signature Verification
 
  
 
  
Di mana boleh mendapatkan kod pengekstrakan?
Kod pengekstrakan berada pada di slip bayaran seperti yang ditunjukkan dibawah:
Sila pastikan browser awda tidak ada 'pop-up blocker' ataupun 'pop-up blocker' ditutupkan
Do send us an email at 'courts@judicial.gov.bn' or by filling the form(Contact Us) in the right, in the event you encounter any problem(s) in downloading your document(s).
Sila masukkan USB Token awda (Sijil Organisasi) sebelum teruskan untuk admin id pemulihan.
 
  
 
  
Sila masukkan USB Token awda (Sijil Organisasi) sebelum teruskan untuk menukar id admin.
 
 
  
Nota : Servis tukar kata laluan hanya sedia untuk id log masuk pengguna yang dari luar mahkamah sahaja.
Sila berikan maklumat yang diminta supaya awda boleh tukar kata laluan awda.

Apakah Portal e-Filing?

Portal e-Filing adalah salah satu inisiatif Badan Kehakiman Brunei untuk menghasilkan pusat sehenti yang membolehkan para peguam mendapat akses kepada segala perkhidmatan atas-talian dari pendaftaran kes, pemfailan dokumen, pengambilan dokumen sehingga ke carian fail serta mendapat maklumat dan jadual untuk kes yang tertentu.

Kini, portal EFS akan memaklumkan peguam mengenai status pemfailan kes mereka melalui emelsebaik sahaja pendaftaran pemfailan di EFS berjaya.

Kenapa e-Filing?

Sistem e-Filing telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kecekapan di kalangan peguam dan mahkamah. Selain itu, sistem e-Filing juga memberi manfaat seperti berikut:

Gambaran Keseluruhan e-Filing

(i) Penghantaran atas-talian(ii) Perkhidmatan Biro